Memoriak

Urtea bukatu bezain laster teknikariek jardueren ebaluazioa eta urteko planaren memoria osatzen dute, plan estrategikoan zehazten diren adierazleen arabera. Memoria hori Batzorde Erabakitzaileak aztertu eta ontzat ematen du.

2023ko jarduera planaren memoria, Batzorde Erabakitzaileak 2024ko urtarrilaren 31n onartua:

BEM PE21-24. 2023ko memoria

2022ko jarduera planaren memoria, Batzorde Erabakitzaileak 2023ko otsailaren 2an onartua:

BEM PE21-24. 2022ko memoria

2021eko jarduera planaren memoria, Batzorde Erabakitzaileak 2022ko apirilaren 4an egindako bileran onartuta:

BEM 2021. Memoria-jardueren plana

Memoria-jardueren plana