Euskara ikasleak diru laguntza 2015-2016

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak, 2015eko uztailaren 21eko bileran, euskara ikasleei diru laguntzak emateko deialdia onartu zuen.

La Mancomunidad de Euskera de Bortziriak, en la reunión del 21 de julio del 2015, aceptó las bases de la convocatoria de subvención a los estudiantes de euskera.

Deialdiaren oinarriak / Las bases de la convocatoria

icon Euskara ikasleentzako diru laguntza deialdia 2015-2016

icon Convocatoria subvención estudiantes de euskera 2015-2016

Eskaera orria / Impreso de solicitud:

icon Eskaera orria. Euskara ikasleak 2015-2016

icon Impreso solicitud. Estudiantes euskera 2015-2016