Euskara ikasleentzako diru laguntza deialdia 2017-2018

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak, 2017ko martxoaren 21ean egindako bileran, euskara ikasleei diru laguntzak emateko deialdia onartu zuen.

La Mancomunidad de Euskera de Bortziriak, en la reunión del 21 de marzo del 2017, aprobó las bases de la convocatoria de subvención a los estudiantes de euskera.

Diruz lagunduko dira 2017ko urtarriletik ekainera bitarte abian den ikastaroen matrikula gastuak eta 2017ko uztailaren 1etik 2018ko ekainaren 30era arte egindako ikastaroen matrikula gastuak.

Se concederán ayudas para la matrícula de los cursos realizados entre enero y junio de 2017 y para los cursos realizados entre el 1 de julio de 2017  y 30 de junio de 2018.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA ETA EPEA / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO.

Euskara mankomunitateari aurkeztu beharreko dokumentazioa (ikusi deialdia):

Documentación a presentar a la Mancomunidad de  Euskera (ver la convocatoria):

  • Eskaera orria behar bezala beteta. / Impreso de solicitud debidamente cumplimentada.
  • Nortasun agiriaren fotokopia. / Fotocopia del DNI.
  • Euskaltegiko izen-emate orria. / Hoja de inscripción en el Euskaltegi.
  • Konpromiso idatzia. / Compromiso escrito.
  • Zailtasun ekonomiko larriak dituzten ikasleek, Gizarte Zerbitzuekin harremanetan jarri beharko dute, eta Gizarte Zerbitzuek Bortzirietako Euskara Mankomunitateari horren berri emanen diote. / Las personas solicitantes con dificultades económicas se pondrán en contacto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak y estos informarán a la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak.

Diru laguntza eskaera egiteko epeak:  /  Plazo de solicitud de subvención:

  • 2017ko urtarriletik ekainera bitarte egindako ikastaroetarako, apirilaren 4a baino lehen.

  Los cursos realizados entre enero y junio de 2017, antes del 4 de abril.

  • 2017ko uztailaren 1etik 2018ko ekainaren 30era arte egindako ikastaroetarako, urriaren 13a baino lehen.

  Los cursos realizados entre el 1 dejulio de 2017 y 30 de junio de 2018, antes del 13 de octubre.

Deialdiaren oinarriak / Las bases de la convocatoria:

Euskara ikasleentzako diru laguntza deialdia 2017-2018

Convocatoria subvención estudiantes de euskera 2017-2018

Eskaera orria / Impreso de solicitud:

Eskaera orria

Eskaera orria / Impreso de solicitud

Kompromiso idatzia / Compromiso escrito:

Konpromiso idatzia

Konpromiso idatzia / Compromiso escrito

Informazioa eskatzeko Bortzirietako Euskara Mankomunitatera deitu edo idatzi, 948 634 125 telefonora edo euskara@bortziriak.eus helbidera.