Urteko planak

Mankomunitateak 2021-2024 aldirako onartutako plan estrategikoa oinarri izanik, teknikarien egitekoa da urteko jardueren planak prestatzea. Plan estrategikoak aurreikusten dituen bortz ildo estrategikoak aintzat hartuta, bere kronograman urte zehatz bakoitzerako aurreikusten dituen jarduerak biltzen ditu urteroko dokumentuak.

Urteko-planak